ARPROG, akciová spoločnosť Poprad


Sídlo spoločnosti
: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Hodžová 3292/3, 058 01 Poprad  NACE  41.20, 42.11, 42.99, 43.11, 43,12

 • sekcia F – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.11 Výstavba ciest a diaľnic
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce

Spoločnosť ARPROG, a.s. Poprad bola založená v roku 1994. Na slovenskom trhu tak už viac ako 22 rokov realizuje inžinierske a pozemné stavby, cestné komunikácie s používaním a zlepšovaním zavedených manažérskych systémov.

O spokojnosti zákazníkov realizovaných stavieb svedčia ďakovné listy a udelená cena 13. ročníka celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže Stavba roka 2007 „Cena Slovenského zväzu stavebných inžinierov inžinierska stavba roka 2007 DOSTAVBA ČOV POPRAD – MATEJOVCE“.

Smerovanie a zámery spoločnosti v oblasti kvality, environmentálneho správania, vylepšenia bezpečnosti práce, plynulého podnikania a predchádzania korupcie sú deklarované Politikou spoločnosti a Environmentálnym vyhlásením. Vrcholový manažment spoločnosti vníma zavedenie, udržiavanie a zlepšovanie systému manažérstva environmentu za významné strategické rozhodnutie, ktoré prispieva k neustálemu zlepšovaniu environmentálneho správania spoločnosti. 

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti ARPROG a. s.

EV 2020-2023