ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

 • Názov organizácie: ARPROG, akciová spoločnosť PopradLogo Approg Poprad
 • Registračné číslo: SK-000023
 • Dátum registrácie: 26.05.2020
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 17.03.2026
 • Environmentálny overovateľ: SGS Slovakia spol. s. r. o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Hodžová 3292/3, 058 01 Poprad 
  NACE
  41.20, 42.11, 42.21, 42.22, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.11 Výstavba ciest a diaľnic
  42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
  42.22 Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí
  42.91 Výstavba vodných diel
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce
  43.21 Elektrická inštalácia
  43.22 Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení
  43.29 Ostatná stavebná inštalácia
  43.31 Omietkarské práce
  43.32 Stolárske práce
  43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
  43.34 Maľovanie a zasklievanie
  43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
  43.91 Pokrývačské práce
  43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i. n.

Spoločnosť ARPROG, a.s. Poprad bola založená v roku 1994. Na slovenskom trhu tak už viac ako 22 rokov realizuje inžinierske a pozemné stavby, cestné komunikácie s používaním a zlepšovaním zavedených manažérskych systémov.

O spokojnosti zákazníkov realizovaných stavieb svedčia ďakovné listy a udelená cena 13. ročníka celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže Stavba roka 2007 „Cena Slovenského zväzu stavebných inžinierov inžinierska stavba roka 2007 DOSTAVBA ČOV POPRAD – MATEJOVCE“.

Smerovanie a zámery spoločnosti v oblasti kvality, environmentálneho správania, vylepšenia bezpečnosti práce, plynulého podnikania a predchádzania korupcie sú deklarované Politikou spoločnosti a Environmentálnym vyhlásením. Vrcholový manažment spoločnosti vníma zavedenie, udržiavanie a zlepšovanie systému manažérstva environmentu za významné strategické rozhodnutie, ktoré prispieva k neustálemu zlepšovaniu environmentálneho správania spoločnosti.