SYTIQ a.s.

 • Názov organizácie: SYTIQ a.s. 
 • Registračné číslo: SK-000079Logo Sytiq
 • Dátum registrácie: 14.01.2022
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: december 2024
 • Environmentálny overovateľ: ASTRAIA Certification s. r. o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti – SYTIQ a.s., 
  Mlynské nivy 49,821 09 Bratislava
  NACE
  41.10, 41.20, 42.11, 42.12, 42.13, 42.21, 42.22, 42.91, 42.99,  43.11, 43.12, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99, 71.12
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.10 Vypracovanie stavebných projektov
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.11 Výstavba ciest a diaľnic
  42.12 Výstavba železníc a podzemných železníc
  42.13 Výstavba mostov a tunelov
  42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
  42.22 Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí
  42.91 Výstavba vodných diel
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce
  43.21 Elektrická inštalácia
  43.22 Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení
  43.29 Ostatná stavebná inštalácia
  43.31 Omietkarské práce
  43.32 Stolárske práce
  43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
  43.34 Maľovanie a zasklievanie
  43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
  43.91 Pokrývačské práce
  43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i. n.
 •  sekcia M – odborné, vedecké a technické činnosti
  71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo

 

Spoločnosť SYTIQ a.s. vznikla v roku 2019 a rýchlo sa etablovala na stavebnom trhu v Slovenskej a Českej republike. Spoločnosť sa  zameriava na výstavbu pozemných a technologických stavieb. V oblasti pozemného staviteľstva spoločnosť realizuje výstavbu napríklad administratívnych projektov, nákupných centier, priemyselných projektov…V oblasti technologického staviteľstva spoločnosť realizuje projekty súvisiace s distribúciou a skladovaním plynu, ropy,  produktov na báze uhľovodíkov a projekty spojené s energetikou.

Environmentálnym cieľom spoločnosti je byť spoločnosťou, ktorá bude príkladom. Stratégia spoločnosti spočíva v súdržnosti udržateľného stavebníctva v oblastiach ako sú energetická hospodárnosť budov, efektívne využívanie zdrojov, uhlíková neutralita so zásadami obehového hospodárstva počas celého životného cyklu budov.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti SYTIQ a.s.

EV_2022

Aktualizované EV 2023