3 Energy s. r. o.

 • Názov organizácie: 3 Energy SK, s. r. o.Logo 3Energy SK
 • Registračné číslo: SK-000038
 • Dátum registrácie: 04.12.2020
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: november 2026
 • Environmentálny overovateľ: TÜV SÜD Slovakia s. r. o
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti 3 Energy s. r. o., Pri Cintoríne 36, 010 04 Žilina, NACE 41.10, 41.20, 42.11, 42.12, 42.13, 42.21, 42.22, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12, 43.13, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.10 Vypracovanie stavebných projektov
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.11 Výstavba ciest a diaľnic
  42.12 Výstavba železníc a podzemných železníc
  42.13 Výstavba mostov a tunelov
  42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
  42.22 Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí
  42.91 Výstavba vodných diel
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce
  43.13 Prieskumné vrty a vrtné práce
  43.21 Elektrická inštalácia
  43.22 Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení
  43.29 Ostatná stavebná inštalácia
  43.31 Omietkarské práce
  43.32 Stolárske práce
  43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
  43.34 Maľovanie a zasklievanie
  43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
  43.91 Pokrývačské práce
  43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i. n.

Spoločnosť vznikla v roku 2009 a od vtedy sa sústreďuje na oblasti riešenia pre developerov a hospodárenia s energiou.

V roku 2020 3 Energy s.r.o. zaviedli do prevádzky novú halu, ktorej výroba je charakteristická najmodernejšími výrobnými linkami a technológiami a sofistikovanou strojárskou výrobou. Spoločnosť svoju zodpovednosť prejavuje aj tým, že je držiteľom viacerých dôveryhodných certifikátov, ktorými dokazuje záujem o neustále zlepšovanie sa vo všetkých aspektoch. Tiež sa zaväzuje plniť požiadavky a trvalo zlepšovať efektívnosť systému manažérstva v oblastiach kvality, ochrany životného prostredia a BOZP.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti 3 Energy SK, s. r. o.

EV 2020-2023

Aktualizované EV 2021

Aktualizované EV 2022

EV 2023-2026