3 Energy s. r. o.

  • Názov organizácie: 3 Energy s. r. o.
  • Registračné číslo: SK-000038
  • Dátum registrácie: 04.12.2020
  • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: október 2023
  • Environmentálny overovateľ: TÜV SÜD Slovakia s. r. o
  • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
    Sídlo spoločnosti 3 Energy s. r. o., Pri Cintoríne 36, 010 04 Žilina, NACE 41.10, 41.20, 42.11, 42.12, 42.13, 42.21, 42.22, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12, 43.13, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti 3 Energy s. r. o.

EV2020-2023