Železničné stavby, a.s.

 • Názov organizácie: Železničné stavby, a.s. KošiceLogo Železničné stavby
 • Registračné číslo: SK-000109
 • Dátum registrácie: 11.05.2023
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 03.04.2026
 • Environmentálny overovateľ: Astraia Certification s.r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 3
  Sídlo spoločnosti Železničné stavby, a.s. Košice, Južná trieda 66, 040 01 Košice
  NACE kódy
  25.62, 42.12, 71.20
 • Pobočka 1 – Železničné stavby , a.s. Košice, Mechanizačné stredisko, Medená 16, 040 17 Košice – Barca
 • Pobočka 2 – Železničné stavby , a.s. Košice, Montážna základňa Haniska, Haniska 440, 044 57 Haniska
 • sekcia C – Priemyselná výroba

25.62 Obrábanie

 • sekcia F – Stavebníctvo

42.12 Výstavba železníc a podzemných železníc

 • sekcia M – Odborné vedecké a technické činnosti

71.20 Technické testovanie a analýzy

Spoločnosť Železničné stavby, a.s. Košice, so sídlom v Košiciach, bola založená v roku 1996, má bohatú históriu, skúsenosti a vysokú kvalifikáciu v oblasti komplexnej stavebnej činnosti na železničnej infraštruktúre. V súčasnosti sa spoločnosť zaoberá hlavne stavebnou činnosťou a ňou spojenými aktivitami, ako sú generálne zhotovenie železničných stavieb, rekonštrukcie železničných a vlečkových koľají a ich údržba, zváranie koľajníc. Presadzujú progresívne a nové technológie a technologické postupy pri budovaní a rekonštrukciách železničných tratí. Sú si vedomí, že zodpovedným prístupom pri realizácii podnikateľských aktivít môžu prispieť k ochrane životného prostredia, zabrániť jeho znečisťovaniu a svojimi aktivitami prispieť k jeho ochrane.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti Železničné stavby, a.s. Košice

EV 2023-2026

Aktualizované EV 2024