Ing. Marián Sahul STAVEKO

  • Názov organizácie: Ing. Marián Sahul STAVEKO
  • Registračné číslo: SK-000031
  • Dátum registrácie: 10.09.2020
  • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: júl 2023
  • Environmentálny overovateľ: ASTRAIA Certification s. r. o. 
  • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
    Korešpondenčná adresa: Ing. Marián Sahul STAVEKO, Benkova 13, 949 11 Nitra
    Miesto registrované v schéme EMAS: Ing. Marián Sahul STAVEKO, Rišňovce 4, 951 21, 951 21 Rišňovce, NACE 23.63, 41.20, 42.11, 42.12, 42.13, 42.21, 42.22, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti Ing. Marián Sahul STAVEKO

EV2020-2023