Ing. Marián Sahul STAVEKO

 • Logo Staveko, Stavebno montážna firmaNázov organizácie: Ing. Marián Sahul STAVEKO
 • Registračné číslo: SK-000031
 • Dátum registrácie: 10.09.2020
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: júl 2026
 • Environmentálny overovateľ: ASTRAIA Certification s. r. o. 
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Korešpondenčná adresa: Ing. Marián Sahul STAVEKO, Benkova 13, 949 11 Nitra
  Miesto registrované v schéme EMAS: Ing. Marián Sahul STAVEKO, Rišňovce 4, 951 21, 951 21 Rišňovce, NACE 23.63, 41.20, 42.11, 42.12, 42.13, 42.21, 42.22, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12
 • sekcia C – priemyselná výroba
  23.63 Výroba transportného betónu
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.11 Výstavba ciest a diaľnic
  42.12 Výstavba železníc a podzemných železníc
  42.13 Výstavba mostov a tunelov
  42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
  42.22 Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí
  42.91 Výstavba vodných diel
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce

Spoločnosť vznikla v roku 1991 a počas svojho pôsobenia dosiahla postup medzi úspešné stredné stavebné firmy na slovenskom trhu. 

Ing. Marián Sahul STAVEKO sa zaoberá komplexnou výstavbou vodovodov, kanalizácie, ČOV a komunikácií, priemyselných objektov a bytových jednotiek, výroba betónových zmesí, prenájom stavebných strojov a vozidiel. Dôslednosť a zodpovednosť prejavujú aj tým, že disponujú viacerými dobrovoľnými certifikátmi. 

Spoločnosť uvádza ciele, ktoré na základe monitorovania nastavujú tak, aby zlepšili svoje environmentálne správanie: vytvorenie manuálu pre nakladanie s odpadmi, vzdelávanie zamestnancov a dodávateľov, nastavenie kontrol stavu príslušenstva na zabezpečenie úniku aditív v priestoroch výroby a ich čistenia v prípade potreby – určenie zodpovednosti, dokumentácie a označenia v rámci skladovania nebezpečných odpadov a chemických látok, častejšie kontroly právnych a iných povinností a odstránenie nedostatkov zistených pri audite.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti Ing. Marián Sahul STAVEKO

EV2020-2023

aktualizované EV 2020

aktualizované 2021

EV 2023 - 2026