EKOPRIM, s.r.o.

 • Názov organizácie: EKOPRIM, s.r.o.
 • Logo EKOPRIM, s.r.o.Registračné číslo: SK-000149
 • Dátum registrácie: 13.05.2024
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 06.02.2027
 • Environmentálny overovateľ: TUV SUD Slovakia, s.r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti EKOPRIM, s.r.o., Strojnícka 17, 080 01 Prešov
  NACE kódy  41.20, 42.11, 42.21, 42.99, 43.11, 43.12, 43.29, 43.39, 49.41

 • sekcia F – Stavebníctvo

41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
42.11 Výstavba ciest a diaľnic
42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i n.
43.11  Demolácia
43.12 Zemné práce
43.29 Ostatná stavebná inštalácia
43.39 Ostatné stavebné kompletizačné práce a dokončovacie práce

 • sekcia H – Doprava a doprava potrubím

49.41 Nákladná cestná doprava

Spoločnosť EKOPRIM, s.r.o., bola založená v roku 1995, realizuje stavebné činnosti širokého rozsahu, a to predovšetkým inžinierske a dopravné stavby, výstavbu priemyselných objektov, stavby občianskeho charakteru, polyfunkčné objekty, výrobné a skladovacie haly.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti EKOPRIM, s.r.o.

EV 2024-2027