BELEVIS Construction, s.r.o.

 • Názov organizácie: BELEVIS Construction, s.r.o.Logo BELEVIS Construction, s.r.o.
 • Registračné číslo: SK-000156
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 09.04.2027
 • Dátum registrácie: 05.06.2024
 • Environmentálny overovateľ: CERTIND SA
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti – BELEVIS Construction, s.r.o., Štefánikova 9, 949 01 Nitra
  NACE kódy  41.20, 42.11, 42.99, 43.11, 43.12, 43.29, 43.39, 43.99

 • sekcia F – Stavebníctvo

41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
42.11 Výstavba ciest a diaľnic
42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i n.
43.11 Demolácia
43.12 Zemné práce
43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i n.

 

Spoločnosť BELEVIS Construction, s.r.o., bola založená v roku 2016.  Zabezpečuje realizáciu stavebných diel s dôrazom na životné prostredie. Má bohaté skúsenosti s výstavbou rodinných domov, bytových domov, administratívnych a priemyselných stavieb.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti BELEVIS Construction, s.r.o.

EV 2024-2027