MION BUILDING COMPANY s.r.o.,

 • Názov organizácie: MION BUILDING COMPANY s.r.o.
 • Registračné číslo: SK-000068
 • Dátum registrácie: 22.10.2021Logo Mion Building Company s.r.o.
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: september 2024
 • Environmentálny overovateľ: ASTRAIA Certification, s.r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti –Uzovské Pekľany 110,  082 63 Uzovské Pekľany
  NACE 41.20, 42.99, 43.11, 43.12, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34,  43.91, 43.99, 71.12
 • sekcia M – odborné, vedecké a technické činnosti
  71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce
  43.21 Elektrická inštalácia
  43.22 Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení
  43.29 Ostatná stavebná inštalácia
  43.31 Omietkarské práce
  43.32 Stolárske práce
  43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
  43.34 Maľovanie a zasklievanie
  43.91 Pokrývačské práce
  43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i. n.

Spoločnosť MION BUILDING COMPANY s.r.o. je modernou stavebno-obchodnou spoločnosťou s bohatými skúsenosťami, ktorá poskytuje realizáciu stavieb a stavebných prác akéhokoľvek druhu. Realizuje stavebnú činnosť na celom území Slovenska, no prevažne vo svojom regióne. Súčasne vykonáva stavebnú činnosť aj v zahraničí a to v Belgicku a v Holandsku.

Prioritným cieľom spoločnosti do budúcnosti je najmä zvyšovať miery recyklácie stavebného odpadu a v čo najväčšej možnej miere podporovať využívanie recyklovaných materiálov. Zároveň si uvedomuje potrebu dodržiavania a zachovania čistého prostredia pre ďalšie generácie, ako aj potrebu zachovať našu planétu zdravú aj pre ostatné živočíšne druhy.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti MION BUILDING COMPANY s.r.o.

EV 2021 - 2024

Aktualizované EV 2023