STANTER,a.s.

 • Názov organizácie: STANTER, a.s.
 • Registračné číslo: SK-000107
 • Dátum registrácie:  25.04.2023
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 16.03.2026
 • Environmentálny overovateľ: ASTRAIA Certification, s.r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti INPEK HOLDING, a.s., Štefániková trieda 81, 949 01 Nitra
  NACE kód
  y 41.20, 42.11, 42.13, 42.21, 42.22, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12, 43.13
 • sekcia F – Stavebníctvo

41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
42.11 Výstavba ciest a diaľnic
42.13 Výstavba mostov a tunelov
42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
42.22 Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí
42.91 Výstavba vodných diel
42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i n.
43.11 Demolácia
43.12 Zemné práce
43.13 Prieskumné vrty a vrtné práce

Spoločnosť STANTER, a.s., so sídlom v Nitre, bola založená v roku 2015. Svojim klientom poskytuje komplexné služby zahŕňajúce pred-realizačnú prípravu projektu, výkon inžinierskej činnosti, ako aj samotnú realizáciu stavieb. Pri výstavbe uplatňuje najnovšie pracovné postupy a pracuje s kvalitnými materiálmi.  INPEK HOLDING, a.s., je modernou stavebnou spoločnosťou, ktorá od svojho vzniku neustále rozširuje svoje stavebné aktivity. Prioritou spoločnosti je kvalitné a bezpečné vykonávanie stavebnej činnosti s prihliadaním na ochranu životného prostredia. Uvedomuje si, že iba zodpovedným prístupom a kvalitnou prácou môžu uspieť u konkurencie, ktorá je v sektore stavebníctva. Nezabúdajú však ani na ochranu životného prostredia, ktorú považujú za neoddeliteľnú súčasť realizácie stavieb.

 

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti STANTER, a.s.

EV 2023-2026

Aktualizované EV 2024