Swietelsky – Slovakia spol. s. r. o.

 • Názov organizácie:  Swietelsky – Slovakia spol. s. r. o. 
 • Registračné číslo: SK-000040
 • Dátum registrácie: 14.01.2021
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 12.10. 2023
 • Environmentálny overovateľ:ASTRAIA Certification s. r. o. 
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 4
  Sídlo spoločnosti Swietelsky – Slovakia spol. s. r. o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, NACE  23.99, 41.20, 42.11, 42.12, 42.13, 42.21, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12, 43.29, 43.39, 43.99
  Swietelsky – Slovakia spol. s. r. o., Bratislava, Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, NACE 23.99, 41.20, 42.11, 42.12, 42.13, 42.21, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12, 43.29, 43.39, 43.99
  Swietelsky – Slovakia spol. s. r. o., Bratislava, Trnavská cesta, 821 04 Bratislava, NACE 41.20, 42.11,42.12, 42.13, 42.21, 42.91, 43.11, 43.12
  Swietelsky – Slovakia spol. s. r. o., Prešov, Ľubochnianska 7, 080 06 Prešov, NACE 41.20, 42.11,42.12, 42.13, 42.21, 42.91, 43.11, 43.12

  Swietelsky – Slovakia spol. s. r. o., PezinokViničianska cesta 5, 902 01 Pezinok NACE 23.99

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti  Swietelsky - Slovakia spol. s. r. o. 

EV2020-2023