Swietelsky – Slovakia spol. s. r. o.

 • Názov organizácie:  Swietelsky – Slovakia spol. s r. o. Logo Swietelsky Building on ideas
 • Registračné číslo: SK-000040
 • Dátum registrácie: 14.01.2021
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 17.10. 2026
 • Environmentálny overovateľ: ASTRAIA Certification s. r. o. 
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 4
  Swietelsky – Slovakia spol. s. r. o., Bratislava, Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, NACE 23.99, 41.20, 42.11, 42.12, 42.13, 42.21, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12, 43.29, 43.39, 43.99
  Swietelsky – Slovakia spol. s. r. o., Bratislava, Trnavská cesta, 821 04 Bratislava, NACE 41.20, 42.11,42.12, 42.13, 42.21, 42.91, 43.11, 43.12
  Swietelsky – Slovakia spol. s. r. o., Prešov, Ľubochnianska 7, 080 06 Prešov, NACE 41.20, 42.11,42.12, 42.13, 42.21, 42.91, 43.11, 43.12

  Swietelsky – Slovakia spol. s. r. o., PezinokViničianska cesta 5, 902 01 Pezinok NACE 23.99
 • sekcia C – priemyselná výroba
  23.99 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov i. n.
 •  sekcia F – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.11 Výstavba ciest a diaľnic

  42.12 Výstavba železníc a podzemných železníc
  42.13 Výstavba mostov a tunelov
  42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
  42.91 Výstavba vodných diel
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce
  43.29 Ostatná stavebná inštalácia
  43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
  43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i. n.

Spoločnosť Swietelsky bola založená v roku 1936 rakúskym podnikateľom Dipl. Ing. Hellmuth Swietelsky. Odvtedy sa navýšil počet jej dcérskych firiem a pobočiek v Rakúsku, a taktiež v susedných krajinách. Zakladá si na inovatívnom a spoľahlivom prístupe. Swietelsky – Slovakia spol. s r. o. sídli v Bratislave od roku 2000. Jej činnosť sa zameriava na poskytovanie komplexných stavebných služieb, hlavne v odbore dopravných a inžinierskych stavieb a všetkých odvetviach pozemného staviteľstva. 

Vedenie spoločnosti kladie dôraz na ochranu životného prostredia, čoho dôkazom je dlhodobo zavedený systém environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001. Ďalším krokom v environmentálnom rozvoji je využívanie dobrovoľného nástroja Európskej únie – schémy pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS). Udelením registrácie v schéme EMAS Slovenskou agentúrou životného prostredia v roku 2021 sa spoločnosť Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. zaradila medzi spoločnosti, ktorým záleží na udržateľnej budúcnosti.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti  Swietelsky - Slovakia spol. s r. o. 

EV2020-2023

Aktualizované EV 2021

Aktualizované EV 2022

EV 2023-2026