GASMONTA s.r.o.

 • Názov organizácie: GASMONTA s.r.o. GASMONTA, s.r.o.
 • Registračné číslo: SK-000076
 • Dátum registrácie: 24.11.2021
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: október 2024
 • Environmentálny overovateľ: SGS Slovakia spol. s r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti –Herlianska 1070/87,  093 03  Vranov nad Topľou
  NACE 41.20, 42.21 42.99 43.11 43.12 43.29  43.31  43.32 43.33 43.34 43.39  43.91 43.99
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i.n.
  43. 11 Demolácia
  43.12 Zemné práce
  43.29 Ostatná stavebná inštalácia
  43.31 Omietkarské práce
  43.32 Stolárske práce
  43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
  43.34 Maľovanie a zasklievanie
  43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
  43.91 Pokrývačské práce
  43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i. n.

Spoločnosť GASMONTA s.r.o.  je stavebno-obchodná spoločnosť, ktorá vznikla v roku 2001. Spoločnosť sa počas svojej stavebnej histórie dokázala aktívne podieľať na rozvoji miest a obcí na celom území Slovenska hlavne v oblasti plynofikácie miest a obcí, budovanie vodovodov a kanalizácii.

Spoločnosť sa snaží trvalo dosahovať vysokú úroveň kvality svojej výrobnej činnosti a kvality svojich výrobkov a služieb plne uspokojujúcich požiadavky a očakávania zákazníka. Princíp trvalého zlepšovania spoločnosti je cieľom vo všetkých činnostiach každého pracovníka spoločnosti. Každý pracovník spoločnosti GASMONTA s.r.o. musí byť pevne presvedčený, že kvalita, bezpečnosť a ochrana životného prostredia je pre spoločnosť prvoradá.

Environmentálne vyhlásenia spoločnosti GASMONTA s.r.o.

EV 2021 - 2024

Aktualizované EV 2022

Aktualizované EV 2023