COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

 • Názov organizácie: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.Logo Combin Banská Štiavnica s.r.o.
 • Registračné číslo: SK-000048
 • Dátum registrácie: 26.05.2021
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 29.04.2027
 • Environmentálny overovateľ: QUALIFORM, a.s.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 2
  Sídlo spoločnosti: Combin Banská Štiavnica s.r.o., Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica  NACE  41.20, 42.11,42.21, 42.91, 43.11, 43.12,43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99
  Combin Banská Štiavnica s.r.o., Kolpašská 4, 969 01 Banská Štiavnica  NACE  41.20, 42.11,42.21, 42.91, 43.11, 43.12,43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.11 Výstavba ciest a diaľnic
  42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
  42.91 Výstavba vodných diel
  43 .11  Demolácia
  43.12  Zemné práce

  43.21 Elektrická inštalácia
  43.22 Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení
  43.29 Ostatná stavebná inštalácia
  43.31 Omietkarské práce
  43.32 Stolárske práce
  43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
  43.34 Maľovanie a zasklievanie
  43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
  43.91  Pokrývačské práce

  43.99 Ostatné špecializované stavebné práce

Spoločnosť COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. pôsobí v oblasti stavebníctva viac ako 25 rokov a realizuje:

 • inžinierske stavby: vodohospodárske stavby – splaškové kanalizácie, vodovody, vodojemy, vodné nádrže a pod.,
 • cestné stavby: úpravy verejných priestranstiev, komunikácie,
 • pozemné stavby: výstavba a rekonštrukcie bytových a nebytových objektov, budovy občianskej vybavenosti,
 • činnosti vykonávané banským spôsobom.

Spoločnosť od roku 2011 realizuje opravy potrubia bezvýkopovou metódou bez nutnosti vykopávania a bez zásahu do životného prostredia, čím sa dosahuje vysoká životnosť a ochrana životného prostredia.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

EV 2021-2024

Aktualizované EV 2022

Aktualizované EV 2023

EV 2024-2027