StaMi-a s.r.o.

 • Názov organizácie: StaMi-a s.r.o.
 • Registračné číslo: SK-000153
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 04.04.2027Logo StaMi-a s.r.o.
 • Dátum registrácie: 29.05.2024
 • Environmentálny overovateľ: SGS Slovakia spol. s r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti – StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, 071 01 Michalovce
  NACE kódy  41.20, 42.99, 43.11, 43.12, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99
   
 • sekcia F – Stavebníctvo

41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i n.
43.11 Demolácia
43.12 Zemné práce
43.21 Elektrická inštalácia

43.22 Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení
43.29 Ostatná stavebná inštalácia
43.31  Omietkarské práce
43.32 Stolárske práce
43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
43.34 Maľovanie a zasklievanie
43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
43.91 Pokrývačské práce
43.99 Ostatné špecializované stavebné práce

Spoločnosť StaMi-a s.r.o.,  sa pri stavebnej a investičnej činnosti sústreďuje na novostavby, modernizácie a prestavby existujúcich objektov, manažment stavieb a poradenstvo v oblasti stavebníctva. Pri svojej činnosti uplatňuje spoločnosť zásady udržateľného rozvoja, ktorý sa dotýka hospodárskych, spoločenských a environmentálnych otázok a princípov, ktoré sú zakotvené v obchodnej stratégii a v jej každodenných rozhodnutiach a aktivitách.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti StaMi-a s.r.o.

EV 2024-2027