BETPRES s. r. o.

 • Názov organizácie: BETPRES s. r. o.Logo Betpres
 • Registračné číslo: SK-000029
 • Dátum registrácie: 07.08.2023
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 08.06.2026
 • Environmentálny overovateľ: TÜV SÜD Slovakia s. r. o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti: BETPRES s. r. o., Boženy Němcovej 1688, 093 01 Vranov nad Topľou
  NACE 41.20, 42.11, 42.99, 43.11, 43.12, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99, 46.13, 71.12

 • sekcia F – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.11 Výstavba ciest a diaľnic
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce
  43.13 Prieskumné vrty a vrtné práce
  43.21 Elektrická inštalácia
  43.22 Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení
  43.29 Ostatná stavebná inštalácia
  43.31 Omietkarské práce
  43.32 Stolárske práce
  43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
  43.34 Maľovanie a zasklievanie
  43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
  43.91 Pokrývačské práce
  43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i. n.
 • sekcia G – veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov
  46.13 Sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
 • sekcia M – odborné, vedecké a technické činnosti
  71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo

Spoločnosť BETPRES, s.r.o. bola založená v roku 1994. Od svojho vzniku sa zaoberá stavebnou a obchodnou činnosťou, v minulosti aj výrobou malej prefabrikácie. Prvoradou podnikateľskou aktivitou je stavebná výroba, či je to už výstavba nových objektov, alebo rekonštrukcia použitím moderných technologických postupov.

Spoločnosť spolupracuje so Stavebnou fakultou Technickej univerzity v Košiciach, kde buduje vzdelávanie nových odborníkov.

BETPRES s.r.o. vzdeláva svojich zamestnancov aj externých spolupracovníkov v oblasti ekológie pre zlepšovanie ochrany životného prostredia. Sleduje množstvo odoberanej vody a stav vypúšťaných odpadových  vôd, kladie dôraz na nakladanie s odpadmi, minimalizuje tvorbu nebezpečných odpadov, kontroluje a reguluje spotrebu energií s dôrazom na plnenie environmentálnych cieľov.

 

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti BETPRES s.r.o.

EV2020-2023

aktualizované EV 2021

aktualizované EV 2022

EV 2023 - 2026