BETPRES s. r. o.

 • Názov organizácie: BETPRES s. r. o.
 • Registračné číslo: SK-000029
 • Dátum registrácie: 17.08.2020
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: júl 2023
 • Environmentálny overovateľ: TÜV SÜD Slovakia s. r. o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti: BETPRES s. r. o., Boženy Němcovej 1688, 093 01 Vranov nad Topľou NACE 41.20, 42.11, 42.99, 43.11, 43.12, 43.13, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99, 46.13
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.11 Výstavba ciest a diaľnic
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce
  43.13 Prieskumné vrty a vrtné práce
  43.21 Elektrická inštalácia
  43.22 Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení
  43.29 Ostatná stavebná inštalácia
  43.31 Omietkarské práce
  43.32 Stolárske práce
  43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
  43.34 Maľovanie a zasklievanie
  43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
  43.91 Pokrývačské práce
  43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i. n.
 • sekcia G – veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov
  46.13 Sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti BETPRES s.r.o.

EV2020-2023