Brantner Gemer s.r.o.

 • Názov organizácie: Brantner Gemer s.r.o.Brantner Logo Gemer
 • Registračné číslo: SK-000084
 • Dátum registrácie:  07.04.2022
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 27.01.2025
 • Environmentálny overovateľ: TÜV SÜD Slovakia s. r. o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 2
  Sídlo spoločnosti –Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota
  Prevádzka spoločnosti – Brantner Gemer s.r.o., Šafárikova 330/3, 050 01 Revúca
  NACE  38.11, 38.12, 38.21
 • sekcia E – dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov
  38.11 – Zber iného ako nebezpečného odpadu
  38.12 – Zber nebezpečného odpadu

  38.21 – Spracúvanie a likvidácia iného ako nebezpečného odpadu

V roku 1992 bola na Slovensku založená prvá dcérska spoločnosť, ktorá sa stala jednou z najväčších a najprogresívnejších firiem v celom odpadovom hospodárstve v SR. Spoločnosť BRANTNER Gemer s.r.o. sa zaoberá zberom, prepravou, zhodnocovaním a zneškodňovaním komunálneho odpadu a odpadu z priemyslu a obchodu.

Spoločnosť si uvedomuje svoje záväzné postavenie pri ochrane životného prostredia, a preto neustále hľadajú nové možnosti ako vylepšiť svoje systémy a minimalizovať tým dopad na životné prostredie.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti Brantner Gemer s.r.o.

EV 2022-2025

EV 2023

EV 2024