Veríme v zábavu, s.r.o.

 • Názov organizácie Veríme v zábavu, s.r.o.
 • Registračné číslo: SK-000125Logo Veríme v zábavu s.r.o.
 • Dátum registrácie: 12.12.2023
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 03.10.2026
 • Environmentálny overovateľ: CERTIND SA
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti – Veríme v zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín
  Miesto registrácie – Veríme v zábavu, s.r.o., Kasárenská 9, 911 05 Trenčín
  NACE kódy
  42.99
 • sekcia F – Stavebníctvo

42.99 – výstavba ostatných inžinierskych stavieb i n.

Spoločnosť Veríme v zábavu s.r.o. je modernou stavebno-obchodnou spoločnosťou s bohatými skúsenosťami, ktorá poskytuje realizáciu detských ihrísk, parkúrových ihrísk a vonkajšieho fitness a mestského mobiliáru. Spoločnosť sa zameriava na realizáciu ostatných inžinierskych stavieb a stavieb občianskej vybavenosti. Cieľom spoločnosti je vytvárať hodnoty, ktoré sú trvalé a ktoré zodpovedajú ako technickej realizovateľnosti, tak aj ekonomickej efektívnosti. Samozrejmosťou je aj maximálna zodpovednosť k životnému prostrediu pri všetkých realizovaných projektoch.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti Veríme v zábavu, s.r.o.

EV 2023-2026