Veríme v zábavu, s.r.o.

 • Názov organizácie: Veríme v zábavu, s.r.o.Logo Veríme v zábavu
 • Registračné číslo: SK-000083
 • Dátum registrácie: 30.03.2022
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: február 2025
 • Environmentálny overovateľ: CERTIND SA
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 2
  Sídlo spoločnosti Veríme v zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 3745/86,  911 01 Trenčín
  Prevádzka spoločnosti Veríme v zábavu, s.r.o.,
  Kasárenská 9,911 05 Trenčín
  NACE 42.99
 • sekcia F – stavebníctvo
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.

 

Spoločnosť Veríme v Zábavu, s.r.o. je modernou stavebno-obchodnou spoločnosťou, ktorá vznikla v roku 2011. Spoločnosť poskytuje realizáciu detských a parkúrových ihrísk, vonkajšieho fitness a mestského mobiliáru.

Cieľom spoločnosti je vytvárať hodnoty, ktoré sú trvalé a ktoré zodpovedajú ako technickej realizovateľnosti, tak aj ekonomickej efektívnosti a v neposlednom rade maximálna zodpovednosť k životnému prostrediu.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti Veríme v zábavu, s.r.o.

EV 2021-2024