BLOCK CRS a.s.

ZDRUŽENÁ ORGANIZÁCIA

 • Názov organizácie: BLOCK CRS, a.s.
 • Registračné číslo: CZ – 000060
 • Dátum registrácie: 15. 02. 2023
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: feburár 2024
 • Environmentálny overovateľ: Qualiform, a.s.
 • sektor F – stavebníctvo
 • sektor G – veľkoobchod a maloobchod oprava motorových vozidiel a motocyklov
 • sektor M – odborné vedecké a technické činnosti
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti: U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziričí

Spoločnosť BLOCK CRS, a.s., sa zameriava na dodávky a realizáciu investičných celkov a inžinierskych činností. Spoločne majú silný a skúsený tím technikov, technológov a inžinierov, ktorí tieto investičné projekty riadia a realizujú. Svojim zákazníkom spoločnosť ponúka komplexné služby v oblasti prípravy projektu, výroby, výstavby a popredajného servisu. Riešenia zaručujú optimalizáciu investičných a prevádzkových nákladov a kladú dôraz na dôslednú ochranu životného prostredia.

Environmentálne vyhlásenie BLOCK CRS, a.s.
EV 2022-2025 

Aktualizované EV 2023