FEROSTA a spol., s.r.o.

 • Názov organizácie FEROSTA a spol., s.r.o. Stavby a rekonštrukcie bytových domov a budov - FEROSTA Žilina
 • Registračné číslo: SK-000133
 • Dátum registrácie: 30.01.2024
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 10.01.2027
 • Environmentálny overovateľ: ASTRAIA Certification, s.r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti FEROSTA a spol., s.r.o., Oslobodenia 164/18, 013 05 Belá
  Miesto registrácie – FEROSTA a spol., s.r.o., Brezany 206, 010 04 Brezany

  NACE kódy 41.20, 43.11, 43.12, 43.21, 43.22, 43.39
 • sekcia F – Stavebníctvo

41.20 – Výstavba obytných a neobytných budov
42.99 – Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i n.
43.11 –  Demolácia
43.12 – Zemné práce
43.21 – Elektrická inštalácia
43.22 – Inštalácia kanalizačných výhrevných a klimatizačných zariadení
43.39 – Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce

 

Spoločnosť FEROSTA a spol., s.r.o. poskytuje komplexnú obnovu budov, bytových domov a polyfunkčných bytových domov. Zodpovedným prístupom a kvalitnou prácou  myslí aj na ochranu životného prostredia, ktorú organizácia považuje za neoddeliteľnú súčasť. Ochrane životného prostredia sa venuje dlhodobo a snaženie vyústilo v roku 2023 do prípravy a zosúlaďovania procesov spoločnosti podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme EMAS.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti FEROSTA a spol., s.r.o.

EV - 2023 - 2026