VODOSTAV PLUS, s.r.o.

 • Názov organizácie: VODOSTAV PLUS, s.r.o.
 • Registračné číslo: SK-000140
 • Dátum registrácie: 03.04.2024Logo VODOSTAV PLUS, s.r.o.
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 26.02.2027
 • Environmentálny overovateľ: ASTRAIA Certification, s.r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti VODOSTAV PLUS, s.r.o., Chyzerovecká 226, 953 01 Zlaté Moravce
  NACE kódy  23.63, 42.21, 42.91, 43.12, 42.99, 41.20
 • sekcia C – Priemyselná výroba
  23.63 Výroba transportného betónu
 • sekcia F – Stavebníctvo

41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny

42.91 Výstavba vodných diel
42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb

Spoločnosť VODOSTAV PLUS, s.r.o., vznikla v roku 2001. Komplexná stavebná činnosť zahŕňa výstavbu vodovodov, kanalizácii, ČOV, prečerpávacie stanice na vodu. K hlavným činnostiam taktiež patrí výroba betónových zmesí. Integrovaný manažérsky systém spoločnosti, identifikuje a riadi vzájomné procesy a súvisiace procesy aby zabezpečovali kvalitu činností, zodpovedali za identifikáciu aspektov ŽP, prvkov a činností s priamym a nepriamym vplyvom na stav jednotlivých zložiek životného prostredia. Spoločnosť sa chce aktívne zapájať k ochrane životného prostredia.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti VODOSTAV PLUS, s.r.o.

EV 2024-2027