IRBIS Slovakia s. r. o.

 • Názov organizácie: Irbis Slovakia s. r. o.
 • Registračné číslo: SK-000026Logo Irbis Slovakia
 • Dátum registrácie: 01.07.2020
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 27.03.2026
 • Environmentálny overovateľ: QUALIFORM a. s., Česká republika
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti –  IRBIS SLOVAKIA s. r. o., Centrálna 812/13, 089 01 Svidník
  NACE
  71.12, 38.11, 46.11, 46.12, 46.13, 46.14, 46.15, 46.16, 46.17, 46.18, 46.19, 41.20, 42.99, 43.11, 43.12, 43.22, 43.29, 43.99, 81.29

 • sekcia M – odborné, vedecké a technické činnosti
  71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
 • sekcia E – dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov
  38.11 Zber iného ako nebezpečného odpadu
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce
  43.22 Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení
  43.29 Ostatná stavebná inštalácia
  43.99 Ostatné špecializované stavebné práce 
 • sekcia G – veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov
  46.11 Sprostredkovanie obchodu s poľnohospodárskymi surovinami živými zvieratami textilnými surovinami a polotovarmi
  46.12 Sprostredkovanie obchodu s palivami rudami kovmi a priemyselnými chemikáliami
  46.13 Sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
  46.14 Sprostredkovanie obchodu so strojmi, priemyselnými zariadeniami, loďami a lietadlami
  46.15 Sprostredkovanie obchodu s nábytkom, tovarom pre domácnosť a železiarskym tovarom
  46.16 Sprostredkovanie obchodu s textilom, odevmi. kožušinami a koženým tovarom
  46.17 Sprostredkovanie obchodu s potravinami. nápojmi a tabakom
  46.18 Špecializované sprostredkovanie obchodu s iným špecifickým tovarom
  46.19 Sprostredkovanie obchodu s rozličným tovarom
 • sekcia N – administratívne a podporné služby
  81.29 Ostatné čistiace činnosti 

Spoločnosť IRBIS Slovakia s.r.o. sa venuje zabezpečovaniu komplexného zastrešovania projektov pri stavebnej činnosti. Svoje ciele sústreďuje na zabezpečovanie kvalitných stavieb s využitím najnovších technológií, so zreteľom na úsporu energie, podporou využitia recyklovaných materiálov a podporou obehového hospodárstva. Spoločnosť postupne zvyšuje kompetencie svojich zamestnancov v oblasti kvality bezpečnosti a ochrany životného prostredia. Svojim klientom poskytuje profesionálny prístup, ktorý je podporený kompletným  poradenstvom v oblasti celého životného cyklu projektu, upozornenie na nedostatky, či pomoc pri dodržiavaní platných právnych predpisov. 

Schému EMAS implementovali v roku 2019 ako ďalší krok pre zdokonaľovanie environmentálneho správania počnúc ISO 14001 zavedenou v roku 2017. Organizácia je riadená projektovo, s veľkým dôrazom na dodržiavanie a zlepšovanie pravidiel environmentálneho manažérstva, ktorého základné požiadavky sú spísané v  smernici “Ochrana životného prostredia”.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti IRBIS Slovakia s.r.o.

EV2020-2023

Aktualizované EV 2021

Aktualizované EV 2022

EV 2023 - 2026

Aktualizované EV 2024