IRBIS Slovakia s. r. o.

 • Názov organizácie: Irbis Slovakia s. r. o.
 • Registračné číslo: SK-000026
 • Dátum registrácie: 01.07.2020
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: apríl 2023
 • Environmentálny overovateľ: QUALIFORM a. s., Česká republika
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti –  D.Millyho 693/64, 089 01 Svidník NACE 71.12, 38.11, 46.1
 • sekcia M – odborné, vedecké a technické činnosti
  71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
 • sekcia E – dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov
  38.11 Zber iného ako nebezpečného odpadu
 • sekcia G – veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov
  46.1 Sprostredkovanie veľkoobchodu

Spoločnosť IRBIS Slovakia s.r.o. sa venuje zabezpečovaniu komplexného zastrešovania projektov pri stavebnej činnosti. Svoje ciele sústreďuje na zabezpečovanie kvalitných stavieb s využitím najnovších technológií, so zreteľom na úsporu energie, podporou využitia recyklovaných materiálov a podporou obehového hospodárstva. Spoločnosť postupne zvyšuje kompetencie svojich zamestnancov v oblasti kvality bezpečnosti a ochrany životného prostredia. Svojim klientom poskytuje profesionálny prístup, ktorý je podporený kompletným  poradenstvom v oblasti celého životného cyklu projektu, upozornenie na nedostatky, či pomoc pri dodržiavaní platných právnych predpisov. 

Schému EMAS implementovali v roku 2019 ako ďalší krok pre zdokonaľovanie environmentálneho správania počnúc ISO 14001 zavedenou v roku 2017. Organizácia je riadená projektovo, s veľkým dôrazom na dodržiavanie a zlepšovanie pravidiel environmentálneho manažérstva, ktorého základné požiadavky sú spísané v  smernici “Ochrana životného prostredia”.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti IRBIS Slovakia s.r.o.

EV2020-2023