IRBIS Slovakia s. r. o.

 • Názov organizácie: Irbis Slovakia s. r. o.
 • Registračné číslo: SK-000026
 • Dátum registrácie: 01.07.2020
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: apríl 2023
 • Environmentálny overovateľ: QUALIFORM a. s., Česká republika
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti –  D.Millyho 693/64, 089 01 Svidník NACE 71.12, 38.11, 46.1
 • sekcia M – odborné, vedecké a technické činnosti
  71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
 • sekcia E – dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov
  38.11 Zber iného ako nebezpečného odpadu
 • sekcia G – veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov
  46.1 Sprostredkovanie veľkoobchodu

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti IRBIS Slovakia s.r.o.

EV2020-2023