FÚRA s.r.o.

 • Názov organizácie: FÚRA s.r.o.
 • Registračné číslo: SK-000158
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 17.04.2027Logo FÚRA s.r.o.
 • Dátum registrácie: 13.06.2024
 • Environmentálny overovateľ: ELBACERT akciová spoločnosť
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 9
  Sídlo spoločnosti – FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce
  Administratíva – FÚRA s.r.o. – Jantárová 1, 040 01 Košice

  FÚRA s.r.o., Husák skládka TKO, 072 51 Husák

  FÚRA s.r.o., Svätuše skládka TKO, 076 83 Svätuše

  FÚRA s.r.o., Papín skládka TKO, Papín 333, 067 33 Papín
  FÚRA s.r.o., Štítnik skládka TKO, Ochtinská ulica, 049 33 Štítnik
  FÚRA s.r.o., Sobrance ZD, Michalovská 1, 073 01 Sobrance
  FÚRA s.r.o., Jelšava ZD, Teplická 252, 049 16 Jelšava
  FÚRA s.r.o., Remeniny ZD, Remeniny 99, 094 31 Remeniny
  FÚRA s.r.o., Papín ZD, Papín 1, 067 33 Papín
  NACE kódy  38.11, 38.12, 38.21 
 • sekcia E – Dodávka vody a čistenie a odvod odpadových vôd odpady a služby odstraňovania odpadov

38.11 Zber iného ako nebezpečného odpadu
38.12 Zber nebezpečného odpadu
38.21 Spracúvanie a likvidácia iného ako nebezpečného odpadu

Spoločnosť FÚRA s.r.o. vznikla v roku 1989 pod názvom EKOS.  Zmenou v roku 2001 sa firma EKOS transformovala na spoločnosť FÚRA s.r.o. Spoločnosť je považovaná za rýdzo slovenskú a preto výlučne podporuje slovenských podnikateľov. Spoločnosť disponuje kvalitným technickým zázemím a vlastným servisom. Je spoločnosťou s bohatými skúsenosťami, ktorá poskytuje komplexné nakladanie s odpadmi. Cieľavedomou a kontinuálnou prácou denne hľadá možnosti znižovania nákladov, čo sa prejavuje stabilizáciou poplatkov za odpady odvádzané občanmi. Prioritou je separovaný zber, ktorý znižuje množstvo komunálneho odpadu. Preto je ich snahou vytvoriť také podmienky pre občanov, ktoré  ich budú motivovať a tak sa separovaním odpadu naučia vnímať ekologické hodnoty, ako aj využívať potenciál druhotných surovín.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti FÚRA s.r.o.

EV 2024-2027