REVISTAV, s.r.o.

 • Názov organizácie REVISTAV, s.r.o.Obnova a zatepľovanie bytových domov, stavebné práce | Revistav
 • Registračné číslo: SK-000123
 • Dátum registrácie: 20.11.2023
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 29.09.2026
 • Environmentálny overovateľ: ASTRAIA Certification s r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti REVISTAV, s.r.o., Tomášiková 3/A, 821 01 Bratislava
  Miesto registrácie – REVISTAV, s.r.o., odštepný závod Topoľčany, Odbojárov 294, 955 01 Tovarníky
  NACE kódy
  41.10, 41.20, 43.29, 43.99, 71.12, 74.90
 • sekcia F – Stavebníctvo

41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
43.29 Ostatná stavebná inštalácia
43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i n.

 • sekcia M – Odborné vedecké a technické činnosti

71.12 Inžinierske činnosti a poradenstvo
74.90 Ostatné odborné vedecké a technické činnosti i n.

Spoločnosť REVISTAV, s.r.o. je progresívna stavebná spoločnosť, ktorá využíva moderné technológie s vysokokvalitnými materiálmi, ponúka svojím klientom bez údržbové a estetické riešenia s prihliadaním na ochranu životného prostredia. V spoločnosti REVISTAV si uvedomujeme, že iba zodpovedným prístupom a kvalitnou prácou môžeme uspieť v konkurencii, ale myslíme pri tom aj na ochranu životného prostredia, ktorú považujeme za neoddeliteľnú súčasť našej práce.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti REVISTAV, s.r.o.

EV - 2023 - 2026