TuCon a.s.

 • Názov organizácie: TuCon a.s.
 • Registračné číslo: SK-000043
 • Dátum registrácie: 21.01.2021
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 10.12. 2023
 • Environmentálny overovateľ: TÜV SÜD Slovakia s. r. o
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti TuCon a.s., K cintorínu 63, 010 04 Žilina – Bánová, NACE 41.20, 42.12, 42.13, 42.21, 42.91, 42.99, 43.12, 43.99
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.12 Výstavba železníc a podzemných železníc
  42.13 Výstavba mostov a tunelov
  42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
  42.91 Výstavba vodných diel
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.12 Zemné práce
  43.99 Ostatné špecializované stavebné práce 

Stavebná spoločnosť TuCon, a.s, sa špecializuje na sortiment prác podzemného a inžinierskeho staviteľstva. Spoločnosť bola založená v roku 2009 v Žiline. TuCon, a.s. sa snaží vytvoriť a udržiavať dlhodobý, etický a úspešný model podnikania, rešpektujúci ochranu životného prostredia ako i bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci. Pre zníženie negatívnych dopadov na životné prostredie začlenilo vedenie spoločnosti ochranu životného prostredia do integrovaného systému riadenia ako jeho neoddeliteľnú súčasť.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti TuCon a.s.

EV2020-2023

aktualizované EV 2021