TuCon a.s.

 • Názov organizácie: TuCon a.s.Logo Tucon
 • Registračné číslo: SK-000043
 • Dátum registrácie: 21.01.2021
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 16.11. 2026
 • Environmentálny overovateľ: TÜV SÜD Slovakia s. r. o
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti TuCon a.s., K cintorínu 63, 010 04 Žilina – Bánová, NACE 41.20, 42.12, 42.13, 42.21, 42.91, 42.99, 43.12, 43.99
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.12 Výstavba železníc a podzemných železníc
  42.13 Výstavba mostov a tunelov
  42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
  42.91 Výstavba vodných diel
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.12 Zemné práce
  43.99 Ostatné špecializované stavebné práce 

Stavebná spoločnosť TuCon, a.s, sa špecializuje na sortiment prác podzemného a inžinierskeho staviteľstva. Spoločnosť bola založená v roku 2009 v Žiline. TuCon, a.s. sa snaží vytvoriť a udržiavať dlhodobý, etický a úspešný model podnikania, rešpektujúci ochranu životného prostredia ako i bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci. Pre zníženie negatívnych dopadov na životné prostredie začlenilo vedenie spoločnosti ochranu životného prostredia do integrovaného systému riadenia ako jeho neoddeliteľnú súčasť.