TuCon a.s.

  • Názov organizácie: TuCon a.s.
  • Registračné číslo: SK-000043
  • Dátum registrácie: 21.01.2021
  • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 10.12. 2023
  • Environmentálny overovateľ: TÜV SÜD Slovakia s. r. o
  • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
    Sídlo spoločnosti TuCon a.s., K cintorínu 63, 010 04 Žilina – Bánová, NACE 41.20, 42.12, 42.13, 42.91, 42.99, 43.12, 43.99

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti TuCon a.s.

EV2020-2023