LUKYSTAV, s.r.o.

 • Názov organizácie: LUKYSTAV, s. r. o.Logo Lukystav – Nové bývanie na starej adrese
 • Registračné číslo: SK-000089
 • Dátum registrácie: 20.07.2022
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: júl 2025
 • Environmentálny overovateľ: SGS Slovakia spol. s r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti LUKYSTAV, s.r.o., Váhovská cesta 517, 925 63 Dolná Streda
  NACE 41.20, 42.99, 43.11, 43.12, 43.29, 43.99
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce
  43.29 Ostatná stavebná inštalácia
  43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i. n.

 

LUKYSTAV, s. r. o. vznikla v roku 2010 ako stavebná spoločnosť zaoberajúca sa komplexnou obnovou bytových domov. Spoločnosť je členom Združenia pre podporu obnovy bytových domov a pravidelne sa zúčastňuje ako aktívny prednášajúci partner a sponzor medzinárodných konferencií v oblasti obnovy a modernizácie bytových domov.

Spoločnosť pôsobí najmä v okolí Nitrianskeho a Trnavského kraja. Pri výkone stavebných činností si uvedomuje miestnu zodpovednosť za environmentálne vplyvy na svojich stavbách, čo ich tiež viedlo k zavedeniu schémy EMAS.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti LUKYSTAV, s.r.o.

EV 2022-2025

Aktualizované EV 2023