PAMARCH, s.r.o.

 • Názov organizácie: PAMARCH, s.r.o.
 • Registračné číslo: SK-000150
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 27.03.2027Logo PAMARCH, s.r.o.
 • Dátum registrácie: 17.05.2024
 • Environmentálny overovateľ: CERTIFINO, s.r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti – PAMARCH, s.r.o., Štefánikova trieda 4/7, 949 01 Nitra
  NACE kódy  41.10, 41.20, 43.12, 43.13, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99, 71.11, 71.12, 72.19, 74.90
 • sekcia F – Stavebníctvo

41.10 Vypracovanie stavebných projektov
41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
43.12 Zemné práce
43.13 Prieskumné vrty a vrtné práce
43.21 Elektrická inštalácia
43.22 Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení
43.29 Ostatná stavebná inštalácia
43.31  Omietkarské práce
43.32 Stolárske práce
43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
43.34 Maľovanie a zasklievanie
43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
43.91 Pokrývačské práce
43.99 Ostatné špecializované stavebné práce

 • sekcia M – Odborné vedecké a technické činnosti

71.11 Architektonické činnosti
71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
72.19 Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied
74.90 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti i n.

Spoločnosť PAMARCH, s.r.o., vznikla v roku 2011, pod myšlienkou zoskupiť pod jednu strechu odborníkov v oblasti rekonštrukcií a obnov pamiatok, umeleckých diel a historickej architektúry. Pri obnovách hnuteľných i nehnuteľných kultúrnych pamiatok, historických budov a umelecko-remeselných prácach poskytuje spoločnosť služby od poradenstva, projekčnej činnosti, cez výskumy až po kompletnú realizáciu obnovy.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti PAMARCH, s.r.o.

EV 2024-2027