ŠuranM s.r.o.

 • Názov organizácie: ŠuranM s.r.o.
 • Registračné číslo: SK-000154
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 13.03.2027
 • Dátum registrácie: 03.06.2024
 • Environmentálny overovateľ: SGS Slovakia spol. s r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti – ŠuranM s.r.o., Ulica Pri Derni 3504/20, 924 01 Galanta
  NACE kódy  41.20, 42.11, 42.21, 42.22, 42.99, 43.11, 43.12, 43.22, 43.29, 43.31, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91

 • sekcia F – Stavebníctvo

41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
42.11 Výstavba ciest a diaľnic
42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
42.22 Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí
42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i n.
43.11 Demolácia
43.12 Zemné práce
43.22 Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení
43.29 Ostatná stavebná inštalácia
43.31  Omietkarské práce
43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
43.34 Maľovanie a zasklievanie
43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
43.91 Pokrývačské práce

Spoločnosť ŠuranM s.r.o.,  sa zaradzuje medzi malú rozvíjajúcu sa stavebnú spoločnosť s bohatými skúsenosťami, ktorá poskytuje realizáciu stavieb a stavebných prác. Spoločnosť sa zameriava na realizáciu stavieb občianskej vybavenosti, inžinierskych a priemyselných stavieb.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti ŠuranM s.r.o.

EV 2024-2027