Pittel + Brauswetter s.r.o.

 • Názov organizácie: Pittel + Brausewetter s.r.o.
 • Registračné číslo: SK-000155
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 15.04.2027Logo Pittel + Brausewetter, s.r.o.
 • Dátum registrácie: 05.06.2024
 • Environmentálny overovateľ: CERTIFINO s.r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti Pittel + Brausewetter s.r.o., Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava
  NACE kódy  23.99, 41.20, 42.11, 42.99, 43.11, 43.12, 49.41,
   
 • sekcia C– Priemyselná výroba23.99 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov i n.

   

 • sekcia F – Stavebníctvo

41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
42.11 Výstavba ciest a diaľnic
42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i n.
43.11 Demolácia
43.12 Zemné práce

 • sekcia H – Doprava a skladovanie

49.41 Nákladná cestná doprava

 

Spoločnosť Pittel + Brauswetter s.r.o.,  realizuje stavebnú činnosť v oblastiach cestného staviteľstva, inžinierskeho staviteľstva, líniových stavieb, ako aj golfových ihrísk a športovísk. Organizácia poskytuje aj činnosti nákladnej cestnej dopravy a prenájom dopravnej a stavebnej techniky s vodičom. Organizácia vo svojom areáli vyrába asfaltové zmesi v obaľovacej súprave využívané pri realizácii svojich zákaziek. Na stavebnom dvore spoločnosti sa nachádza prevádzka na recykláciu stavebných materiálov.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti Pittel+ Brausewetter s.r.o.

EV 2024-2027