SLOVDACH, s.r.o.

 • Názov organizácie: SLOVDACH, s.r.o.
 • Registračné číslo: SK-000073
 • Dátum registrácie: 22.11.2021
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: október 2024
 • Environmentálny overovateľ: SGS Slovakia spol. s. r. o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti – Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa
  NACE 41.20, 42.13, 42.21, 42.22, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12, 43.13, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.13 Výstavba mostov a tunelov
  42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
  42.22 Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí
  42.91 Výstavba vodných diel
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce
  43.13 Prieskumné vrty a vrtné práce
  43.21 Elektrická inštalácia
  43.22 Inštalácia kanalizačných výhrevných a klimatizačných zariadení
  43.29 Ostatná stavebná inštalácia
  43.31 Omietkarské práce
  43.32 Stolárske práce
  43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
  43.34 Maľovanie a zasklievanie
  43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
  43.91 Pokrývačské práce
  43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i. n.

Spoločnosť SLOVDACH, s.r.o. poskytuje služby v oblasti:

 • občianskych, priemyselných a líniových stavebných diel, stavebné úpravy a rekonštrukcie
 • rekonštrukcia a obnova historických objektov a národných kultúrnych pamiatok,
 • záchrana a konzervácia zrúcanín, historického muriva

Primárna oblasť pôsobenia spoločnosti je v Prešovskom kraji, ale svoje služby poskytujú po celej Slovenskej republike. Predmetom podnikania je stavebná činnosť a to dopravné a inžinierske stavby. Pri výstavbe minimalizujú ekologickú záťaž a dbajú na bezpečnosť práce. Spoločne so zákazníkmi a partnermi hľadajú riešenia a vytvárajú stavebné projekty v súlade so životným prostredím, nakladajú s odpadmi zodpovedne a snažia sa odovzdať tak lepší svet budúcim generáciám.

Environmentálne vyhlásenia spoločnosti SLOVDACH, s.r.o.

EV 2021-2024

Aktualizované EV 2021