LK-PARTNER, s.r.o.

 • Názov organizácie: LK-PARTNER, s.r.o. LK-PARTNER, s.r.o. - Stavebná spoločnosť
 • Registračné číslo: SK-000138
 • Dátum registrácie: 12.03.2024
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 02.02.2027
 • Environmentálny overovateľ: ASTRAIA Certification, s.r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti:
  LK-PARTNER, s.r.o., Lucenkova 1222/14, 026 01 Dolný Kubín
  NACE   41.20
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov

Spoločnosť LK-PARTNER, s.r.o. pôsobí na slovenskom stavebnom trhu už od roku 2008 a s poskytovaním komplexných a kvalitných služieb spojených s výstavbou bytových, nebytových priestorov. Ďalej sa zaoberá výstavbou hrubých stavieb až po generálne zhotovenie a odovzdanie kľúčov.  Spoločnosť pôsobí na Slovenskom, Nemeckom a Rakúskom trhu, na ktorom naberá dôležité skúsenosti. Pre spoločnosť je dôležitým aspektom environmentálne myslenie v ktorom sa chcú stať vzorom pre ostatné spoločnosti.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti LK-PARTNER, s.r.o.

EV 2024 - 2027