SOAR SK a. s.

  • Názov organizácie: SOAR SK a. s.
  • Registračné číslo: SK-000034
  • Dátum registrácie: 28.10.2020
  • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: september 2023
  • Environmentálny overovateľ: ASTRAIA Certification s. r. o. 
  • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 2
    Sídlo spoločnosti SOAR SK a. s., Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina, NACE 25.11, 25.12, 25.29, 41.10, 41.20, 42.11, 42.13, 42.21, 42.22, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12, 43.13, 43.21, 43.22, 43.29
    Prevádzka kovovýroby spoločnosti SOAR SK a. s., Turie 497, 012 12 Turie, NACE 25.11, 25.12, 25.29, 41.10, 41.20, 42.11, 42.13, 42.21, 42.22, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12, 43.13, 43.21, 43.22, 43.29

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti SOAR SK a. s.

EV2020-2023