PFEIFFER SK s.r.o.

 • Názov organizácie: PFEIFFER SK s.r.o.Logo Pfeiffer SK
 • Registračné číslo: SK-000071
 • Dátum registrácie: 05.11.2021
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: júl 2024
 • Environmentálny overovateľ: ASTRAIA Certification, s. r. o.  
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 3
  Sídlo spoločnosti –Kvetinárska 6, 821 06 Bratislava NACE , 42.21,42.91, 43.11, 43.12 
  Prevádzka spoločnosti – Stavebný dvor PFEIFFER SK s.r.o., Slovnaftská 100, Vlčie hrdlo, 821 07 Bratislava NACE , 42.21,42.91, 43.11, 43.12
  Prevádzka spoločnosti – kancelárske priestory PFEIFFER SK s.r.o.,  Vlčie hrdlo 20, 821 07 Bratislava NACE , 42.21,42.91, 43.11, 43.12
   
 • sekcia F – stavebníctvo
  42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
  42.91 Výstavba vodných diel
  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce

Spoločnosť PFEIFFER SK s.r.o. bola založená v roku 2012 ako člen firemnej skupiny PFEIFFER GROUP pochádzajúcej z Nemecka. Medzi jej hlavné činnosti patrí výstavba a rekonštrukcia vonkajších potrubných rozvodov vrátane pridružených objektov za použitia najrôznejších technológií, výkopových i bezvýkopových, a to v širokej palete dimenzií, materiálov, dopravných médií, prevádzkových tlakov, hĺbok, uložení.

Prioritou spoločnosti je vykonávať činnosti a služby v súlade so zásadami ochrany životného prostredia, čo zaisťujú, okrem iného, utužovaním povedomia pracovníkov o ochrane životného prostredia, ich osobnou angažovanosťou a vhodným členením zodpovedností. Spoločnosť používa technológie šetrné k životnému prostrediu –  bezvýkopová realizácia nových kanalizačných radov a prípojok a bezvýkopové sanačné technológie.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti PFEIFFER SK s.r.o.

EV 2021 - 2024

Aktualizované EV 2021

Aktualizované EV 2023