STRABAG Pozemné staviteľstvo s. r. o.

 • Logo Strabag Teams WorkNázov organizácie: STRABAG Pozemné staviteľstvo s. r. o.
 • Registračné číslo: SK-000036
 • Dátum registrácie: 26.11.2020
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: október 2023
 • Environmentálny overovateľ: QUALIFORM a. s. 
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o., Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, NACE 41.20, 42.21, 42.22, 43.11, 43.12, 43.13, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99, 71.12
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
  42.22 Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí
  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce
  43.13 Prieskumné vrty a vrtné práce
  43.21 Elektrická inštalácia
  43.22 Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení
  43.29 Ostatná stavebná inštalácia
  43.31 Omietkarské práce
  43.32 Stolárske práce
  43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
  43.34 Maľovanie a zasklievanie
  43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
  43.91 Pokrývačské práce
  43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i. n.
 •  sekcia M – odborné, vedecké a technické činnosti
  71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. je renomovaná stavebná spoločnosť, ktorá má v stavebnom priemysle na Slovensku už viac ako 55-ročnú tradíciu. V roku 2004 vstúpil do spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. významný európsky stavebný koncern STRABAG a spoločnosť sa stala jeho 100% dcérskou spoločnosťou. Spoločnosť má za cieľ udržať si spokojnosť, uznanie zákazníkov a všetkých zúčastnených strán ako aj zabezpečiť vysokú kvalitu výroby. Medzi základné priority zaraďujú i ochranu zdravia a bezpečnosť práce zamestnancov, ale aj zamestnancov dodávateľských firiem.

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. získala v roku 2020 certifikát „EMAS“ udelený Slovenskou agentúrou životného prostredia.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.

EV2020-2023

Aktualizované EV 2020

Aktualizované EV 2021

EV 2023 - 2026