STRABAG Property and Facility Services s.r.o.

 • Názov organizácie STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
 • Registračné číslo: SK-000132Logo STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
 • Dátum registrácie: 29.01.2024
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 01.12.2026
 • Environmentálny overovateľ: SGS Slovakia spol. s r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti – STRABAG Property and Facility Services s.r.o., Dunajská 32, 817 85 Bratislava
  NACE kódy 41.20, 42.99, 43.11, 43.12, 43.39, 68.32
 • sekcia F – Stavebníctvo

41.20 – Výstavba obytných a neobytných budov
42.99 – Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i n.
43.11 –  Demolácia
43.12 – Zemné práce
43.39 – Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce

 • sekcia L – Činnosti v oblasti nehnuteľností

68.32 – Správa nehnuteľností na základe poplatkov alebo zmlúv

Spoločnosť STRABAG Property and Facility Services s.r.o., dlhodobo patrí medzi top lídrov facility spoločností na slovenskom trhu. Počas svojej pôsobnosti sa stabilne etablovala v oblasti facility služieb a dnes zastáva popredné miesto na slovenskom trhu. Cieľom spoločnosti je poskytovať kvalitné služby na najvyššej úrovni a na tomto základe buduje svoju značku. Hlavnou činnosťou spoločnosti je komplexná správa a údržba budov.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti STRABAG Property and Facility Services s.r.o.

EV 2023-2026