Magna PT, s.r.o.

ZDRUŽENÁ ORGANIZÁCIA

Magna PT, obchodná jednotka spoločnosti Magna International, je popredným dodávateľom pre globálny automobilový priemysel s rozsiahlymi odbornými znalosťami v oblasti navrhovania pohonu, vývoja, testovania a výroby. Naše inovácie prispievajú k celkovému výkonu vozidla a zároveň ponúkajú technológie, ktoré zlepšujú spotrebu paliva, robia vozidlo bezpečnejším, znižujú hmotnosť a pridávajú hodnotu našim zákazníkom na celom svete

Magna PT B.V. & Co. KG pohana už desaťročia úspešne mnoho vývojov, ktoré spočívajú na politike udržateľnosti. To sa preukazuje napríklad v zodpovednej stratégii nákupu, na udržateľných cieľových stratégiách, použití ekologických výrobných technológii ako aj kontinuálne na zlepšení cieľov v oblasti životného prostredia. Dekarbonizácia našich výrobkov, ako aj zníženie ekologických a ľudsko-právnych stôp bolo v Magna PT B.V. & Co. KG predovšetkým v posledných dvoch rokoch forsírované a poháňané rozhodnutiami, ktoré spočívajú na faktoch a výskume. Digitalizácia je poháňaná vývojom softwaru, ktorý bol založený spolupracovníWINBericht-Umwelterklärung2022-V13_SLK (1)kmi Magna PT B.V. & Co. KG.

Environmentálne vyhlásenie firmy Magna PT, s.r.o.

EV 2022-2025