LZ-STAV s.r.o.

 • Názov organizácie: LZ-STAV s.r.o.
 • Registračné číslo: SK-000129 45399166-Chcem si uplatniť svoje práva – PODNETY.mg-service.sk
 • Dátum registrácie: 21.12.2023
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 29.11.2026
 • Environmentálny overovateľ: CERTIFINO s.r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti LZ-STAV s.r.o., Borovicová 705/5, 900 42 Miloslavov
  Miesto registrácie: LZ-STAV s.r.o., Obchodná 1, 900 42 Miloslavov
  NACE kódy 41.20, 42.11, 42.21, 42.22, 43.11, 43.12, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34,
  43.39, 43.91, 43.99
 • sekcia F – Stavebníctvo

41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
42.11 Výstavba ciest a diaľnic
42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
42.22 Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí
43.11 Demolácia
43.12 Zemné práce
43.21 Elektrická inštalácia
43.22 Inštalácia kanalizačných výhrevných a klimatizačných zariadení
43.29 Ostatná stavebná inštalácia
43.31 Omietkarské práce
43.32 Stolárske práce
43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
43.34 Maľovanie a zasklievanie
43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
43.91 Pokrývačské práce
43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i n.

Spoločnosť LZ-STAV s.r.o. je stavebná firma všeobecne zameraná na kompletné realizácie stredných a väčších stavieb. Venuje sa najmä výstavbe bytových domov a inžinierskych sieť. Spoločnosť zaujíma pevný postoj voči ochrane životného prostredia a zlepšovaniu environmentálneho správania, a uvedomuje si dôležitosť udržateľnosti a zodpovednosti voči životnému prostrediu.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti LZ-STAV s.r.o.

EV 2023 - 2026