Metrostav Slovakia a.s.

 • Logo Metrostav Slovakia, a.s.Názov organizácie: Metrostav Slovakia a.s.
 • Registračné číslo: SK-000117
 • Dátum registrácie: 27.09.2023
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 24.07.2026
 • Environmentálny overovateľ: SGS Slovakia spol. s r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti – Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
  NACE kódy
  41.20, 42.11, 42.21, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12, 43.21, 43.22, 43.29, 43.99
 • sekcia F – Stavebníctvo

41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
42.11  Výstavba ciest a diaľnic
42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
42.22 Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí
42.91 Výstavba vodných diel
42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i n.
43.11 Demolácia
43.12 Zemné práca
43.21 Elektrická inštalácia
43.22 Inštalácia kanalizačných výhrevných a klimatizačných zariadení
42.29 Ostatná stavebná inštalácia
43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i n.

Spoločnosť Metrostav Slovakia je podnikateľské zoskupenie právnických osôb, ktoré pôsobí v odbore stavebníctva. Medzi kľúčové oblasti patria bytové a občianske stavby, ďalej priemyselné a ekologické stavby, pre verejných a súkromných investorov. Ponúkajú činnosti strediska stavebnej výroby so zameraním na železobetónové a murárske práce. Kladú dôraz na využiteľnosť stavieb umožňujúcich zachovanie kvality životného prostredia pre budúce generácie.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti Metrostav Slovakia a.s.

EV 2023-2026