BauTop, s.r.o.

 • Názov organizácie: BauTop, s.r.o.Logo BauTop, realizácia stavieb
 • Registračné číslo: SK-000080
 • Dátum registrácie: 14.01.2022
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: november 2024
 • Environmentálny overovateľ: SGS Slovakia spol. s r.o. 
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti BauTop, s.r.o., Arnutovce 130, 053 13 Arnutovce
   NACE  41.20, 42.99, 43.11, 43.12, 43.29, 43.99
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce
  43.29 Ostatná stavebná inštalácia
  43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i. n.Spoločnosť  BauTop s.r.o. je stavebno –realizačná firma, ktorá pôsobí na trhu od roku 2008. Predmetom činnosti spoločnosti je stavebná a projektová činnosť v oblasti vykonávania, bytových, priemyselných a inžinierskych stavieb.Spoločnosť  BauTop s.r.o. dbá  na predchádzanie nežiadúcich možných vplyvov na životne prostredie na samotných stavbách , ako aj na okolie stavby. Na jednotlivých stavbách dbá na triedenie, zhromažďovanie odpadov a na ich následné zhodnotenie, resp. zneškodnenie.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti BauTop, s.r.o.
EV 2021-2024

Aktualizované EV 2022

Aktualizované EV 2023