EUCOS SK s.r.o.

 • Názov organizácie: EUCOS SK s.r.o.
 • Registračné číslo: SK-000102Logo firmy EUCOS SK
 • Dátum registrácie: 20.01.2023
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 08.12.2025
 • Environmentálny overovateľ: TÜV SÜD Slovakia s. r. o
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti: Kováčska 38, 044 25 Medzev Prevádzka: Kováčska 38, 044 25 Medzev
 • NACE:  41.20, 42.99, 43.11, 43.12, 43.29, 43.91, 43.99, 25.11, 25.12, 25.61, 25.99
 • Sekcia C – Priemyselná výroba
  25.11 Výroba kovových konštrukcií
  25.12 Výroba kovových dverí a okien
  25.61 Opracovanie a povrchová úprava kovov
  25.99 Výroba ostatných kovových výrobkov
 • Sekcia F – Stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i n.
  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce
  43.29 Ostatná stavebná inštalácia
  43.91 Pokrývačské práce
  43.99 Ostatné špecializované práce

Od vzniku v roku 2006, boli aktivity firmy EUCOS SK s.r.o. zamerané hlavne na priemysel. Hlavnou činnosťou bola konštrukcia a obnova priemyselných objektov. Postupne sa firme darilo získať skúsenosti z hutníckeho, energetického a aj strojárenského priemyslu, ktoré sú z hľadiska realizácie pre túto oblasť stavebníctva cenné. Firma má skúsenosti s výrobou a montážou oceľových konštrukcií nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti EUCOS SK s.r.o.:

EV 2022 - 2025

Aktualizované EV 2023