EKO SVIP, s.r.o.

 • Logo EkosvipNázov organizácie: EKO SVIP, s.r.o.
 • Registračné číslo: SK-000062
 • Dátum registrácie: 24.09.2021
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: júl 2024
 • Environmentálny overovateľ: TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti: Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

  NACE  41.10 41.20 42.21 42.22 42.91 42.99 43.11 43.12 43.21 43.22 43.29 43.31 43.32 43.33 43.34 43.39 43.91 43.99
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.10  Vypracovanie stavebných projektov
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
  42.22 Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí
  42.91 Výstavba vodných diel
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce
  43.21 Elektrická inštalácia
  43.22 Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení
  43.29 Ostatná stavebná inštalácia
  43.31 Omietkarské práce
  43.32 Stolárske práce
  43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
  43.34 Maľovanie a zasklievanie
  43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
  43.91 Pokrývačské práce
  43.99 Ostatné špecializované stavebné práce 

Spoločnosť EKO SVIP, s.r.o. bola založená v roku 1997. Od svojho vzniku sa zaoberá obchodnou a stavebnou činnosťou:

 • vykonávanie bytových a občianskych stavieb,
 • vykonávanie pozemných a inžinierskych stavieb
 • vykonávanie priemyselných stavieb,
 • obchodná činnosť – armatúry, čerpadla, elektromotory, elektrické ručné náradie,
 • inžinierska činnosť v stavebníctve

Spoločnosť EKO SVIP, s.r.o. dokáže reagovať aj na tie najnáročnejšie požiadavky zákazníkov. Zakladá si na kvalitnej práci so spoľahlivými partnermi.

Spoločnosť si plne uvedomuje, že zdravé životné prostredie je zárukou kvalitného života na Zemi,  a tiež že cieľom starostlivosti o životné prostredie je vytváranie podmienok pre trvalé udržateľný rozvoj pre zachovanie životného prostredia pre budúce generácie. Spoločnosť si určila ako hlavný cieľ: vždy uspokojovať požiadavky zákazníkov v spoločnosti v súlade s environmentálnymi požiadavkami tak, aby bola garantovaná a zabezpečená ochrana životného prostredia.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti EKO SVIP, s.r.o.

EV 2021-2024

Aktualizované 2022

Aktualizované 2023