AB-STAV, s.r.o.

 • Názov organizácie: AB-STAV, s.r.o.Logo AB-STAV
 • Registračné číslo: SK-000096
 • Dátum registrácie: 11.10.2022
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 23.06.2025
 • Environmentálny overovateľ: TÜV SÜD Slovakia s. r. o
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti AB-STAV, s.r.o., Malý Cetín 157, 951 07 Malý Cetín
  NACE  23.61, 23.63, 41.10, 41.20, 42.99, 43.11, 43.12, 43.31, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99
 • sekcia C- priemyselná výroba
  23.61 Výroba betónových výrobkov na stavebné účely 
  23.63 Výroba transportného betónu
 •  sekcia F – stavebníctvo
  41.10 Vypracovanie stavebných projektov
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce
  43.31 Omietkarské práce
  43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
  43.34 Maľovanie a zasklievanie
  43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
  43.91 Pokrývačské práce
  43.99 Ostatné špecializované stavebné práce 

Stavebná spoločnosť AB  – STAV, s. r. o. je dynamickou a neustále sa rozvíjajúcou organizáciou, ktorej vždy záležalo na životnom prostredí. Spoločnosť má zavedené a certifikované systémy riadenia kvality, systém manažérstva kvality v projektoch, systém BOZP a environmentálneho manažérstva. Od zavedenia týchto noriem v spoločnosti silnel záujem o ochranu životného prostredia, ktorý prirodzene vyústil k rozhodnutiu dobrovoľne zaviesť schému EMAS.

Spoločnosť sa zameriava najmä na pozemné a inžinierske stavby, výrobu betónu a výrobkov z betónu, autodopravu a veľkoobchod.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti AB-STAV, s.r.o.

EV 2021 - 2024

Aktualizované EV 2023