TOPSTAV É&A s.r.o.

 • Názov organizácie: TOPSTAV É&A s.r.o.Logo Topstav É&A s.r.o.
 • Registračné číslo: SK-000095
 • Dátum registrácie: 03.10.2022
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 26.05.2025
 • Environmentálny overovateľ: TÜV SÜD Slovakia s. r. o
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti TOPSTAV É&A s.r.o. Modrany 50, 946 33 Modrany
  Prevádzka Veľký Harčáš 139, 945 01 Komárno, NACE  25.61, 25.62, 41.10, 41.20, 42.99, 43.11, 43.12, 43.31, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99
 • sekcia C- priemyselná výroba
  25.61 Opracovanie a povrchová úprava kovov
  25.62 Obrábanie
 •  sekcia F – stavebníctvo
  41.10 Vypracovanie stavebných projektov
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce
  43.31 Omietkarské práce
  43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
  43.34 Maľovanie a zasklievanie
  43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
  43.91 Pokrývačské práce
  43.99 Ostatné špecializované stavebné práce 

Stavebná spoločnosť TOPSTAV É&A s. r. o. je stavebná spoločnosť založená v roku 2012. Cieľom spoločnosti je vytvárať hodnoty, ktoré sú trvalé a ktoré zodpovedajú ako technickej realizovateľnosti, tak aj ekonomickej efektívnosti. Samozrejmosťou je pre spoločnosť maximálna zodpovednosť k životnému prostrediu pri všetkých realizovaných projektoch.

Spoločnosť sa venuje hlavne realizácii pozemných a inžinierskych stavieb, vykonávanie zváračských a paličských prác.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti TOPSTAV É&A s.r.o.

EV 2021-2024

Aktualizované EV 2023