DYNAMIK CONSTRUCTION s. r. o.

 • Logo DynamikNázov organizácie: DYNAMIK CONSTRUCTION s. r. o.
 • Registračné číslo: SK-000037
 • Dátum registrácie: 03.12.2020
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 09.10.2026
 • Environmentálny overovateľ: ASTRAIA Certification s. r. o. 
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti DYNAMIK CONSTRUCTION s. r. o., Štúrova 22, 949 01 Nitra, NACE 41.20, 42.11, 42.21, 42.99, 43.11, 43.12, 43.39, 43.99
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.11 Výstavba ciest a diaľnic
  42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce
  43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
  43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i. n.

 

Stavebná firma DYNAMIK CONSTRUCTION s. r. o. sa od roku 1990 zaoberá dopravnými službami, ale aj predajom stavebného materiálu, výrobou transportbetónu, investičnou a realitnou činnosťou, teda kompletnou realizáciou stavby. 

V roku 2020 bola Slovenskou agentúrou životného prostredia spoločnosti DYNAMIK CONSTRUCTION, s.r.o. udelená registrácia v schéme EMAS podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorého hlavným cieľom je zlepšovať environmentálne správanie spoločnosti.

Spoločnosť stále identifikuje  a analyzuje svoje činnosti, a taktiež činnosti svojich dodávateľov, ktoré majú vplyv na životné prostredie. Environmentálne ciele spoločnosti sú navrhnuté v súlade s environmentálnou politikou tak, aby viedli ku zlepšovaniu environmentálneho správania spoločnosti a znižovaniu negatívnych vplyvov jej činnosti.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti DYNAMIK CONSTRUCTION s. r. o.

EV2020-2023

Aktualizované EV 2021

Aktualizované EV 2022

EV 2023-2026