DYNAMIK CONSTRUCTION s. r. o.

  • Názov organizácie: DYNAMIK CONSTRUCTION s. r. o.
  • Registračné číslo: SK-000037
  • Dátum registrácie: 03.12.2020
  • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: október 2023
  • Environmentálny overovateľ: ASTRAIA Certification s. r. o. 
  • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
    Sídlo spoločnosti DYNAMIK CONSTRUCTION s. r. o., Štúrova 22, 949 01 Nitra, NACE 41.20, 42.11, 42.21, 42.99, 43.11, 43.12, 43.39, 43.99 

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti DYNAMIK CONSTRUCTION s. r. o.

EV2020-2023