DYNAMIK CONSTRUCTION s. r. o.

 • Názov organizácie: DYNAMIK CONSTRUCTION s. r. o.
 • Registračné číslo: SK-000037
 • Dátum registrácie: 03.12.2020
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: október 2023
 • Environmentálny overovateľ: ASTRAIA Certification s. r. o. 
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti DYNAMIK CONSTRUCTION s. r. o., Štúrova 22, 949 01 Nitra, NACE 41.20, 42.11, 42.21, 42.99, 43.11, 43.12, 43.39, 43.99
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.11 Výstavba ciest a diaľnic
  42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce
  43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
  43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i. n.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti DYNAMIK CONSTRUCTION s. r. o.

EV2020-2023