MULLDEX, s.r.o.

 • Názov organizácie: MULLDEX, s.r.o.Logo MULLDEX s.r.o.
 • Registračné číslo: SK-000087
 • Dátum registrácie:  29.04.2022
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 17.03.2025
 • Environmentálny overovateľ: SGS Slovakia spol. s r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 2
  Sídlo spoločnosti MULLDEX, s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice
  Prevádzka spoločnosti – MULLDEX, s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice
  NACE kód
  y 41.20, 42.11, 42.21, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12, 43.13, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99
 • sekcia F – stavebníctvo

41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
42.11 Výstavba ciest a diaľnic
42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
42.22 Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí

42.91 Výstavba vodných diel
42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
43.11 Demolácia
43.12 Zemné práce
43.13 Prieskumné vrty a vrtné práce
43.21 Elektrická inštalácia
43.22 Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení
43.29 Ostatná stavebná inštalácia
43.31 Omietkarské práce
43.32 Stolárske práce
43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
43.34 Maľovanie a zasklievanie
43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
43.91 Pokrývačské práce
43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i. n.

 

Spoločnosť MULLDEX so sídlom v Košiciach je na slovenskom trhu od roku 2015. Spoločnosť sa zameriava hlavne na rekonštrukčné a sanačné práce, novostavby, modernizácie a dostavby, výstavbu obytných a neobytných budov a pod. Stavby realizuje na celom území Slovenskej republiky vrátane zahraničia.

Spoločnosť pri svojej činnosti uplatňuje zásady udržateľného rozvoja, ktorý sa dotýka hospodárskych, spoločenských a environmentálnych otázok a princípov, ktoré sú zakotvené v obchodnej stratégii a v jej každodenných rozhodnutiach a aktivitách. Pri realizácii každej stavby dbajú na to, aby ich vplyv na životné prostredie bol minimalizovaný.

 

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti MULLDEX, s.r.o.

EV 2022-2025

EV 2023