Thermal + s.r.o.

 • Názov organizácie: Thermal + s.r.o.
 • Registračné číslo: SK-000119
 • Dátum registrácie: 17.10.2023
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 24.01.2026
 • Environmentálny overovateľ: CERTIFINO s.r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti Thermal + s.r.o., Februárová 154, 958 01, Partizánske
  NACE kódy
  25.11, 25.61, 25.62, 25.99, 41.10, 41.20, 43.12, 43.21, 43.29, 43.31, 43.39, 46.74, 82.11
 • sekcia C – Priemyselná výroba

25.11 Výroba kovových konštrukcií a ich častí
25.61 Opracovanie a povrchová úprava kovov
25.62 Obrábanie
25.99 Výroba ostatných kovových výrobkov i n.

 • sekcia F – Stavebníctvo

41.10 Vypracovanie stavebných projektov
41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
43.12  Zemné práce
43.21 Elektrická inštalácia
43.29 Ostatná stavebná inštalácia
43.31 Omietkarské práce
43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce

46.74 Veľkoobchod so železiarskym a inštalatérskym tovarom a vykurovacími zariadeniami a potrebami

 • sekcia N – Administratívne a podporné služby

82.11  Kombinované administratívno-kancelárske činnosti

Thermal + realizuje výstavbu bytových či rodinných domov a iných budov, zatepľovanie a obnovu fasád bytových domov, revitalizáciu striech, výmenu vnútorných rozvodov, elektroinštaláciu a inštaláciu bleskozvodov.

Zámočnícka výroba sa zaoberá predovšetkým kovovýrobou, spracovaním plechu, zváraním a mokrým lakovaním. V apríli 2018 pridali k výrobnému programu aj modernú technológiu delenia a ohýbania materiálu – Trumpf TruLaser.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti Thermal + s.r.o.

EV 2023 - 2026