ENVIGEO, a.s.

 • Logo ENVIGEO, a.s.Názov organizácie: ENVIGEO, a.s.
 • Registračné číslo: SK-000114
 • Dátum registrácie: 23.08.2023
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 14.07.2026
 • Environmentálny overovateľ: SGS Slovakia s.r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 2
  Sídlo spoločnosti – ENVIGEO, a.s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica
  s miestami : ENVIGEO, a.s., Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom
  NACE kódy
  41.20, 42.11, 42.21, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12, 43.13, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.33, 43.34, 43.91, 43.99
 • sekcia F – Stavebníctvo

41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
42.11  Výstavba ciest a diaľnic
42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
42.91 Výstavba vodných diel
42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i n.
43.11 Demolácia
43.12 Zemné práca
43.13 Prieskumné vrty a vrtné práce
43.21 Elektrická inštalácia
43.22 Inštalácia kanalizačných výhrevných a klimatizačných zariadení
42.29 Ostatná stavebná inštalácia
43.31 Omietkarské práce
43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
43.34 Maľovanie a zasklievanie
43.91 Pokrývačské práce
43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i n.

Spoločnosť ENVIGEO bola založená v roku 1994. Predmetom činnosti spoločnosti je ponuka geologických a environmentálnych služieb. Vykonáva geologické práce, monitorovanie kvality podzemných vôd, výstavbu športovísk a ekologických stavieb. Zameriava sa taktiež na geodetickú činnosť, búracie práce, projektovanie a výstavba skládok odpadu. Spoločnosť pôsobí takmer na celom území Slovenska, pri výkone stavebných činností si uvedomuje miestnu zodpovednosť za environmentálne vplyvy na svojich trvalých prevádzkach, ako aj stavbách, teda na každom mieste, kde vykonáva podnikateľské aktivity s vplyvom na životné prostredie.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti ENVIGEO, a.s.

EV 2023-2026