TRIS, spol. s r.o.

 • Názov organizácie: TRIS, spol. s r.o.
 • Registračné číslo: SK-000069
 • Dátum registrácie: 25.10.2021Tris spol. s r.o.
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: august 2024
 • Environmentálny overovateľ: TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti – Opatovská cesta 4, 040 01 Košice
  NACE 41.20,42.11,42.13,42.99,43.12,43.31,43.32,43.33,43.34,43.39
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.11 Výstavba ciest a diaľnic
  42.13 Výstavba mostov a tunelov
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.12 Zemné práce
  43.31 Omietkarské práce
  43.32 Stolárske práce
  43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
  43.34 Maľovanie a zasklievanie
  43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce

Spoločnosť TRIS, spol. s r.o. bola založená 01.12.2000. Od svojho vzniku sa zaoberá obchodnou a stavebnou činnosťou:

 • Výstavba obytných a neobytných budov
 • Výstavba ciest a diaľnic
 • Výstavba mostov a tunelov
 • Výstavba ostatných inžinierskych stavieb
 • Zemné práce
 • Kompletizačné a dokončovacie práce

Víziou spoločnosti je vždy uspokojovať požiadavky zákazníkov spoločnosti v súlade s environmentálnymi požiadavkami tak, aby bola garantovaná a zabezpečená ochrana životného prostredia.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti TRIS, spol. s r.o.

EV 2021 - 2024

Aktualizované EV 2022

Aktualizované EV 2023