JZPVK – Company, s.r.o.

 • Názov organizácie: JZPVK – Company, s.r.o.Logo JZPVK Company
 • Registračné číslo: SK-000108
 • Dátum registrácie:  22.05.2023
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 03.04.2026
 • Environmentálny overovateľ: PQM, s.r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti JZPVK – Company, s.r.o., Parková 3, 953 05 Zlaté Moravce
  NACE kódy
  38.21, 41.10, 41.20, 42.11, 42.12, 42.21, 42.22, 42.99, 43.11, 43.12, 43.21, 43.22,

  43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99, 71.12
 • sekcia E – Dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov

38.21 Spracúvanie a likvidácia iného ako nebezpečného odpadu

 • sekcia F – Stavebníctvo

41.10 Vypracovanie stavebných projektov
41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
42.11 Výstavba ciest a diaľnic
42.12 Výstavba železníc a podzemných železníc
42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
42.22 Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí
42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
43.11 Demolácia
43.12 Zemné práce
43.21 Elektrická inštalácia
43.22 Inštalácia kanalizačných výhrevných a klimatizačných zariadení
43.29 Ostatná stavebná inštalácia
43.31 Omietkarské práce
43.32 Stolárske práce
43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
43.34 Maľovanie a zasklievanie
43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
43.91 Pokrývačské práce
43.99 Ostatné špecializované stavebné práce

 • sekcia M – Odborné vedecké a technické činnosti

71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo

Spoločnosť JZPVK – Company, s.r.o., so sídlom v Zlatých Moravciach, bola založená v roku 2010 ako sesterský projekt k etablovanej firme PKP – SK s.r.o., prevádzkujúcej medzinárodnú kamiónovú dopravu. Veľkú pozornosť venujú neustálemu rozširovaniu ponúkaných služieb stavebného sektora s ohľadom na trvalú udržateľnosť od začiatku životného cyklu stavebného projektu. Služby, ktoré spoločnosť poskytuje sú v oblasti kompletnej realizácie hrubých terénnych úprav, zemnej stabilizácie, realizácie spevnených plôch a komunikácií, demolačných prác alebo dokončovacích stavebných prác ako realizácie exteriérov a interiérov a iné prípravné práce.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti JZPVK - Company, s.r.o.

EV 2023-2026

Aktualizované EV 2024