SAWER s.r.o.

 • Názov organizácie: SAWER s.r.o.
 • Registračné číslo: SK-000136
 • Dátum registrácie: 08.02.2024
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 30.11.2026
 • Environmentálny overovateľ: TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš
  NACE kódy 41.10, 41.20, 42.99, 43.11, 43.12, 43.31, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99
 • sekcia F – Stavebníctvo

41.10 Vypracovanie stavebných projektov
41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i n.
43.11 Demolácia
43.12 Zemné práce
43.31 Omietkarské práce
43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
43.34 Maľovanie a zasklievanie
43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
43.91 Pokrývačské práce
43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i n.

Spoločnosť SAWER s.r.o. sa pohybuje v oblasti realizácie pozemných, inžinierskych a priemyselných stavieb a zhotovovania vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov. Vykonáva novostavby a rekonštrukcie rôznych druhov budov. Všetky stavby realizuje s využitím najnovších pracovných postupov a a progresívnych materiálov s cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu realizovaných prác s ohľadom na životné prostredie.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti SAWER s.r.o.

EV 2023 - 2026