GMT Plus, s.r.o.

 • Názov organizácie: GMT Plus, s.r.o.
 • Registračné číslo: SK-000074
 • Dátum registrácie: 24.11.2021GMT Plus s.r.o. Logo
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: október 2024
 • Environmentálny overovateľ: ASTRAIA Certification s. r. o. 
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti – Popradská 57, 040 01 Košice
  NACE 41.20, 42.21
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
  42.22 Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí

Spoločnosť realizuje novostavby, rekonštrukcie a opravy častí objektov, priemyselných, občianskych, inžinierskych a ekologických stavieb. Stavebná výroba je realizovaná od roku 2000 vykonávaním:

 • inžinierskych
 • priemyselných
 • bytových a občianskych stavieb.

Opatrenia na zlepšenie environmentálneho správania sú implementované do postupov riadenia, sú spracované interné predpisy v oblasti riadenia odpadového hospodárstva. Opatrenia na znižovanie vplyvov na ŽP vychádzajú zo snahy o systematické riadenie a efektivitu realizácie zákaziek, čo má priaznivý dopad na :

 • spotrebu PHM a súvisiace emisie do ovzdušia
 • spotrebu vstupných materiálov
 • spotrebu energií, vody a pod. …

Environmentálne vyhlásenia spoločnosti GMT Plus, s.r.o.

EV 2021-2024

Aktualizované EV 2022

Aktualizované EV 2023