07

Vedieme a pravidelne aktualizuje register osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky, register Rozhodnutí EÚ, vrátane registra držiteľov národnej environmentálnej značky a environmentálnej značky EÚ.